Lundensias styrelse

Ring eller skriv gärna och ofta.
Föreslå nya aktiviteter och ge synpunkter på vårt program!

Sigurborg Ragnarsdottir, ordf., tel 040-46 31 53, 0704-485 429
Lars Magnusson, Ext. relationer,vice ordf., reseansvarig, tel 046-222 7080
Maria Wennerström, Universitetsförvaltningen/planering, sek., tel 046-222 7038
Cecilia Whitehorn, HT-biblioteken, kassör, tel 046-222 9563
Minna Ramkull , Förbränningsfysik, LTH, matrikelförare, webbansvarig, 046-222 1422
Anna-Lena Johansson, Avd. för samlingar, UB, programvärd, 046-222 4456
Eva Körner Muhrbeck, Lungmedicin och Ellergologi, programvärd, tel 046-171212
Lena Landgren, Avd. för samverkan, UB, programvärd, tel 046-222 8368
Kersti Larsson, Exp. med. vetenskap, programvärd, tel 046-222 0638
Ellinor Simiand Foung
, Språk- och litteraturcentrum, programvärd, 046-222 8460

Har du önskemål om aktiviteter? Lägg in dina förslag på Lundensias hemsida dvs skicka ett e-brev till någon i Lundensias styrelse.

Mobiltelefonen är påslagen inför arrangemang. Nytt nummer är 070-284 09 02.

Ny adress? Stämmer inte adressen på Lundensias utskick går det bra att anmäla ny adress via e-post till Minna Ramkull eller med internpost HS 14, Förbränningsfysik, Minna Ramkull.

Skriv en Kommentar

* Obligatoriskt