Konstföreningen Lundensia

Lunds universitets konstförening

Kontakt

Ring eller skriv gärna och ofta.
Föreslå nya aktiviteter och ge synpunkter på vårt program!

Styrelsens medlemmar:
Sigurborg Ragnarsdottir, ordf., tel 040-46 31 53, 0704-485 429
Lars Magnusson, Ext. relationer,vice ordf., reseansvarig, tel 046-13 32 12
Maria Wennerström, Universitetsförvaltningen/planering, sek., tel 046-222 70 38
Cecilia Whitehorn, HT-biblioteken, kassör, tel 046-222 9563
Minna Ramkull , Förbränningsfysik, LTH, matrikelförare, webbansvarig, tel 046-222 14 22, 0708- 194 327
Anna-Lena Johansson, Avd. för samlingar, UB, programvärd, tel 046-222 44 56
Eva Körner Muhrbeck, Med fak, Kansli M, studieadm. enh., programvärd, tel 046-222 64 06
Lena Landgren, Avd. för samverkan, UB, programvärd, tel 046-222 83 68
Kersti Larsson, programvärd
Ellinor Simiand Foung
, programvärd

Har du önskemål om aktiviteter? Lägg in dina förslag på Lundensias hemsida dvs skicka ett e-brev till någon i Lundensias styrelse.

Mobiltelefonen är påslagen inför arrangemang. Nytt nummer är 070-284 09 02.

Ny adress? Stämmer inte adressen på Lundensias utskick går det bra att anmäla ny adress via e-post till Minna Ramkull eller med internpost HS 14, Förbränningsfysik, Minna Ramkull.

Write a comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *