Konstföreningen Lundensia

Lunds universitets konstförening

Kontakt

Hör gärna av dig!
Föreslå nya aktiviteter och ge synpunkter på vårt program!
Kontakt:
infolundensia@fsi.lu.se

Ordförande: Martina Holmgren, martina.holmgren405@gmail.com
Vice ordförande: Lars Magnusson, lars.magnusson@er.lu.se
Kassör: Szidonia Ruggiero, szidonia.ruggiero@eken.lu.se
Sekreterare: Maria Wennerström, maria.wennerstrom@rektor.lu.se,
Ledamot: Ulla Boström Hjorth, ulla.bostrom_hjorth@fsi.lu.se,
Ledamot:
Eva Körner Muhrbeck, eva.korner_muhrbeck@med.lu.se,
Ledamot: Eva Porenius, eva.porenius@rektor.lu.se
Ledamot: Lars Hagander, lars.hagander@med.lu.se
Ledamot: Ludvig Holmdahl, ludvig.holmdahl@ub.lu.se 
Ledamot: Bo Olsson, bo.olsson@med.lu.se 

Har du önskemål om aktiviteter? Lägg in dina förslag på Lundensias hemsida dvs skicka ett e-brev till någon i Lundensias styrelse.

Ny adress? Stämmer inte adressen på Lundensias utskick går det bra att anmäla ny adress via e-post till Ulla Boström Hjort, ulla.bostrom_hjorth@fsi.lu.se.

Write a comment