Konstföreningen Lundensia

Lunds universitets konstförening

Hjärtligt välkommen till höstens aktiviteter!

Efter en sommar, som inte alltid visat sina bästa sidor, ser vi fram emot en strålande höst med spännande aktiviteter.

Lunds bakgårdar
Torsdag 10 september kl 16 (OBS tiden!) samling vid Kulturens entré.
Lund har många vackra och spännande bakgårdar, numera oftast låsta för allmänheten bakom grindar och kodlås. Denna seneftermiddag tar guiden Lars Lundberg med oss på en spännande tur in bakom portar och plank och vi får helt nya perspektiv på vår stad. Vi besöker olika typer av gårdar, från köpmansgårdar på 1700-talet till 1900-talets gårdar.  Kostnad 100 kr/person, betalas på plats. Sista anmälningsdatum den 3 september till sigurborg.ragnarsdottir@pers.lu.se tel 040-463153

Uppåkra, en fältstudie
Tisdag 29 september kl 17.00
Uppåkra har genom de senaste årens arkeologiska undersökningar visat sig vara Sydsveriges största, fyndrikaste och mest långvariga järnåldersbosättning. På denna plats har det funnits en stadsliknande bebyggelse och en intensiv och komplex verksamhet har försiggått under en period som sträcker sig över mer än ett årtusende, från århundradet f. Kr. till cirka 1000 e. Kr.
Boplatsen var en imponerande syn i landskapet. Långhus, verkstäder, förråd och fähus låg utspridda över en yta som täckte över 40 hektar. Här möttes folk från när och fjärran för att utbyta varor och idéer. I Uppåkras jord hittas långväga fynd som mynt, smycken och glas från till exempel dagens Irak och Uzbekistan. Men Uppåkra var inte enbart en plats för handel och hantverk. Det var också ett maktsäte för en härskande aristokrati. Om detta vittnar en imponerande hallbyggnad där de styrande i Uppåkra kan ha bott. Intill hallen stod en ovanligt hög byggnad som tycks ha använts för speciella ceremonier. I samma område hittas nedbrända hus, vapenoffer, och resterna efter festmåltider.
Denna soliga afton följer vi upp vårens visning på Historiska museet med ett besök på platsen för denna imponerande stad under ledning av arkeolog. Hon berättar om vad utgrävningarna i Uppåkra hittills har avslöjat om Skandiaviens största järnåldersbosättning och visar den pågående utgrävningen.
Kostnad 50 kr/person, betalas på plats. Sista anmälningsdatum 22 sept till sigurborg.ragnarsdottir@pers.lu.se tel 040-463153

Danmark, en tur i konstens tecken.
Lördag 24 oktober gör vi en utflykt till Danmark. Mer därom i nästa programblad, som kommer i slutet av september.

Konsten i all ära men ramen…?
Tisdag 17 november  kl 18, Spoletorps hörsal.
En betraktelse över historien om vår vilja att rama in, att gränsa av, att strukturera konstverket såväl som vår tillvaro. Konstvetaren fil dr Maud Färnström kåserar om begreppet ramar, inte bara i fysisk mening, utan också filosofisk, kanske t o m metafysisk. Välkomna till en kväll i ramens tecken. Föreläsningen avslutas med en förfriskning.  Alla välkomna! Ingen föranmälan

Hjärtligt välkomna!
Styrelsen

2015-08-25

Inlägget postades i

Höstprogram Program

Write a comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *