Bli medlem

Vad kostar det att vara med?
Medlemsavgiften är 250 kr/år. Du får mycket för pengarna. Nästan alla medlemsavgifter går till konstinköp.

Vem får bli medlem och hur blir man det?
Anställda vid universitetet får bli medlemmar. När man går i pension får man fortsätta som medlem men man kan inte gå med i föreningen efter att man har gått i pension.

Kopiera uppgifterna nedan och klistra in i ett mail eller skriv ut på papper. Fyll i uppgifterna och skicka in till föreningen antingen via e-post eller internpost.

Konstföreningen Lundensia, Hämtställe 14, Förbränningsfysik, Minna Ramkull eller e-post till Minna Ramkull

Jag anmäler mig härmed som medlem i Konstföreningen Lundensia och
(  ) godkänner att årsavgiften erlägges genom löneavdrag.

Namn:………………………………………………………………….

Personnummer:…………………………………………………….

Institution/avd: ………………………………………………………….  Hämtställe:….

Hemadress: …………………………………………………………………………………..

Postnr: ……………………… Ort:……………………………………………………………

Epostadress: ……………………………………………………………………………………

 

Skriv en Kommentar

* Obligatoriskt