Konstföreningen Lundensia

Lunds universitets konstförening

Bli medlem

Vad kostar det att vara med?
Medlemsavgiften är 250 kr/år. Du får mycket för pengarna. Nästan alla medlemsavgifter går till inköp av konst till lotteriet. Som medlem får du inbjudan till alla aktiviteter som till exempel föreläsningar, guidade visningar och resor.

Konstlotteri
Genom ditt medlemskap deltar du i det årliga konstlotteriet, en lott per medlem. Dragning sker i februari månad av styrelsen med närvarande av revisor. Vinnare meddelas per e-post. Vinnare och vinstlista skickas även med i kallelsen till årsmötet.  Utdelning av vinster sker i normala fall vid årsmötet i mars månad. Under det verksamhetsår (=kalenderår) som passerat när årsmötet hålls har konstverk köpts in av föreningen utsedd konstråd och /eller styrelse. För att få delta i konstlotteriet krävs att du varit medlem under året innan.

Vem får bli medlem och hur blir man det?
Anställda vid universitetet får bli medlemmar. När man går i pension får man fortsätta som medlem men man kan inte gå med i föreningen efter att man har gått i pension.

Kopiera uppgifterna nedan och klistra in i ett mail. Fyll i uppgifterna och skicka in till Lundensia, e-post till Ulla Boström Hjorth, ulla.bostrom_hjorth@fsi.lu.se

Jag anmäler mig härmed som medlem i Konstföreningen Lundensia.

Medlemsavgift betalas in via Plusgiro 604663-5 eller Swish 123 24 113 79. Glöm inte ange ditt namn.

Namn:………………………………………………………………….

Personnummer:…………………………………………………….

Institution/avd: ………………………………………………………….  Hämtställe:….

Hemadress: …………………………………………………………………………………..

Postnr: ……………………… Ort:……………………………………………………………

Epostadress: ……………………………………………………………………………………

Write a comment